Kartan

På kartan visas Bandgrupperna som lokala eller regionala. Gränsen kan ibland vara flytande då många fågelklubbar har valt att gå ihop till större områden.

 

Kartan visar var det finns grupper

(ej klickbar).

KARTAN