FÅGELSKÅDNING I SVERIGE & FÅGELLOKALER I GOOGLE MAPS

Använd kartorna i Maps:


I maps börjar man i Sverigekartan "Fågelskådning i Sverige". Där återfinns de bästa nationella lokalerna och där hittar man kopplade områden/kartor som vit/gröna-markörer med länkar* i beskrivningen. I kartan finns också länkar till sidor om fågelskådning och natur.


I varje lokal karta i projektet finns en grön-bock-markör med länk* i beskrivningen som tar dig tillbaka till Sverigekartan.*I iPhone rekommenderas webbläsaren Chrome för smidig navigering och klickbara länkar

Skapa egna kartor i Maps (gratistjänst från google):


I projektet, som drivs som ett ideellt medborgarprojekt, samlas alla områdens kartor med fågellokaler i Sverigekartan.


Vi hjälper er att skapa era kartor. Man utgår från en mall som kopieras och döps om till sitt eget område. Sedan är det bara att följa lathunden eller guiden tills lokalerna är inlagda.


Kontakta oss om du är intresserad, har frågor eller vill att er favoritlokal skall vara med med i Sverige-kartan.


Vi kommer löpande att informera om nytillkomna kartorna i en post i gruppen Fågelskådning i Sverige (http://band.us/@fagellokaler) .

*Det finns tre output från den skapade kartan i maps (Punkt 1 är viktigast och de andra är överkurs):


1. En länk som öppnar kartan i webläsare. Ett tips är att spara länken som ett bokmärke/favorit i webbläsaren och kopiera in den i informations-markören i den egna kartan.


2. En fil med kartinformation och lokalerna med namn och beskrivning, KMZ-fil. Filen sparas i en mapp i datorn/mobilen/molnet. Denna kan användas i Google Earth**.


3. Inbäddad HTML-sträng som kan användas av de som skapar hemsidor.Mejla era Google Maps Maps-länkar och KMZ/KML-filer till fagellokaler@gmail.com så lägger vi in dem i biblioteket i Google Drive. Där blir de tillgängliga för alla.

Youtube videos för demonstrationer och tips finns här


Instruktioner hur man skapar en karta finns här*


Filer att ladda ner och använda i Google Earth här**

Lägg till en lokal karta eller fågellokal till Sverigekartan:

 
 
 
 
 

Man kan själv bidra med lokaler till Serigekartan på två sätt:


1. Redigera skarpt i Sverigekartan:


Här kan alla med redigeringsrättigheter själva bidra med lokaler, eller beskrivningar till dem. Kontakta oss administratörer om du är intresserad fagellokaler@gmail.com


2. Öppen redigering i Sverigekartan:


Länk till "plantskolan", den helt öppna medborgarprojektkartan där alla UTAN att behöva behörighet kan lägga in lokaler som sedan kontinueligt flyttas till den skarpa av oss. länk till öppna karta

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Exempel: Klassiskt sätt att presentera sina lokaler på webbplats, med länk till lokalen i karta


Se även denna PDF som exempel

Skalle Fågeltorn 🌍


Stans bästa fågeltorn står i Viskan-oset i naturreservatet strax söder om Skalle badplats i Sparsör. Här skådas det nästa året om. När Öresjö ligger frusen finns som regel en vak alldeles utanför tornet och här rastar olika sjöfågelareter, varav många tämligen ovanliga för våra trakter. Bland de i närområdet häckande arter som ofta ses här kan nämnas gråhäger, storlom, smålom, fiskgjuse, duvhök och sparvhök. Lokalen är också en ypperlig observationsplats för att följa vårsträcket, som ofta följer Viskadalen och Öresjö längs Rya åsar. Såväl gås-, and-, tärn-, rovfågel- som tättingsträcket är mycket intensivt här, under vissa perioder.Vänga mosse 🌍


är ett kommunalt naturreservat som bildades 2010. Reservatet är 238 hektar stort. Vänga mosse är en stor och förhållandevis opåverkad mosse. Området är lätt att besöka.


Det finns två torn i området och en bred tillgänglighetsanpassade spång tvärs över mossen. Tornet längs med vägen har en plattform under som är i markplan.


Här spelar orrarna på våren (ses från västra tornet). Bra lokal för grönbena, sävsparv, trana, buskskvätta, trädpiplärka m.m. och även en bra sträcklokal.TIPS: Texten i beskrivningen till lokalen i kartan kan vara samma som den i det klassiska läget. För att skapa länken till respektive lokal ställer man sig i en färdig karta (inte i redigeraläget) och centrerar kartan till den punkt och inzoomning man vill ha och kopierar länken i webläsaren. Sedan kopplar man länken till text, symbol eller bild på webbsidan.


Färgen på rubriken klassificerar lokalen som markörerna i kartan

Bästa lokalerna, Bra lokaler, Lokaler mest intressant för lokala skådare

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Google Earth


**I Google Earth kan man sammanfoga flera kartor och dessutom se dem i 3D https://earth.google.com/web


Under Menyn finns "mina platser" och där kan man importera de kmz och kml filer man vill kunna visa på kartan.


Filer för nedladdning finns härNedan skärmdumpar på hur det ser ut:


(Sverigekartan och under den två områden och kommungränser upptänt)