FÅGELLARM KARTAN

FÅGELLARM

 

 

Grupperna hittar du i Kartan nedan.

 

 

 

 

KARTAN

Viktigt!


Vi ber er att vara försiktiga i rapporterandet angående häckningar och boplatser för känsliga arter. Lägg aldrig ut denna typ av information i grupper där du inte känner alla medlemmar. Detaljerade uppgifter kan missbrukas!


Info


Det finns fler områden och klubbar som har larm än de som visas i kartan. Vissa som vi känner till finns med som grå markörer.


Tex är en del smsgrupper fulla och vill därför inte ha fler förfrågningar (notera att inget tak för antal medlemmar finns i Band) och andra grupper vill vara exklusiva och bara ta emot nya medlemmar på rekommendation.


Dessa grupper får man man söka upp själv eller fråga efter. Kolla gärna med lokala skådare i ditt område.


Tipsa gärna om Fågellarm-sidan, utifall de ändrar sig och vill vara med på Kartan och i Listan.Vi har även på regional nivå listat Facebookgrupper, som många gånger utgör ett forum där fåglar "larmas".

Lägg till grupp till Kartan:

 
 
 
 
 

* * För Bandgrupper: Gör gruppen till closed istället för secret under Band settings. Nu kan du skapa en unik permanent länk/URL till gruppen (typ http://band.us/fagellarm)


* * För andra grupper: Skriv kontaktinfo som behövs för att folk skall kunna anmäla sig till gruppen